Header_Couple_illustration
KÉPZÉSEK

SZEXUÁLTERAPEUTA KÉPZÉS

Posztgraduális kreditrendszerű szexuálterapeuta képzés a Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ szakmai támogatásával, dr. Rusz Edit vezetésével.


A tanfolyam kezdete, időtartama és óraszáma:

A tanfolyam időintervalluma: 2019. január 11. - 2019. június 08. A tanfolyamot 6 teljes hétvégén szervezzük összesen 108 gyakorlati órában. Az oktatás havi rendszerességgel hétvégenként, péntek délután - szombat egész nap időpontokban történik.

A féléves gyakorlati szexuálterapeutai képzés 6 gyakorlati blokkra oszlik 108 gyakorlati órában:

 • 2019. január 11-12.
 • 2019. február 1-2.
 • 2019. március 1-2.
 • 2019. április 5-6.
 • 2019. május 3-4.
 • 2019. június 7-8.

Tematika:

I. A szexuálterápia múltja és jelene neves szexuálterapeuták életének és munkásságának függvényében

 • Amerika
 • Európa
 • Magyarország

II. A szexuálterápia elindítása, a szexuálterapeuta és a paciens/paciensek közötti kapcsolat kialakítása a terápia menetének ismertetése

 • anamnézis
 • exploráció

III. A különböző szexuális zavarok terápiájának menete eseteken is bemutatva (esetismertetés verbálisan és videofelvétellel)

IV. Szakdolgozati témák átbeszélése a választott konzulenssel

V. A terápiás helyzetek gyakorlása szituációs játékokban. Ennek kiértékelése,visszajelzések

VI. Szakdolgozatok elbírálása a választott konzulenssel együttműködve, végül vizsga – szakdolgozat védése


A tanfolyam célja:

A szexológia egyetemi szintű, posztgraduális képzésének meghonosítása Magyarországon. A résztvevő szakorvosok, klinikai szakpszichológusok a tanfolyamon olyan szexológiai ismereteket kapnak, amit a gyógyításban, mindennapokban alkalmazni tudnak. Tapasztalatunk, hogy nagy szükség van a szakorvosok és klinikai szakpszichológusok szaktudásának, helyes szemléletmódjának kialakítására.


A tanfolyamra jelentkezhetnek:

Az I. félévben sikeres vizsgát tett szexuálterapeuta hallgatók.


A képzéssel megszerezhető oklevéllel járó jogosítványok:

Az első féléves elméleti szexuálterapeutai tanfolyam elvégzése vizsgával zárul és szexológiai elméleti alapképzettséget ad. A féléves elméleti képzés végén a vizsgák sikeres letétele az elméleti képzésben való részvételt tanúsító oklevél megszerzését teszi lehetővé. Ez az oklevél még nem jogosít fel a gyakorlati szexuálterapeutai praktizálásra, de lehetővé teszi a második félévben a szexuálterapeutai tutoriális-gyakorlati képzésben való részvételt. A második féléves gyakorlati képzés vizsgákkal és szakdolgozat védéssel zárul, amelyeknek sikeres teljesítése esetén a hallgatók diplomát kapnak kézhez.


A féléves tanfolyam díja:

250.000 Ft


A szakdolgozat leadásának határideje: 2019. március 31.
További felvilágosítás: Dr. Csereklye Andrea 06/30 610-4953


x
HIBA

{{ message }}

x
INFORMÁCIÓ

{{ message }}

Jelentkezés a képzésre:

Név:*

Irányítószám:*

Település:*

Cím (utca, hsz.):*


Foglalkozás:*

Végzettség:*


Telefon:*

E-mail cím:*


Megjegyzés:


Az adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat elolvastam, és annak tartalmát megértettem. Az adataim ezen módon történő kezeléséhez hozzájárulok.